امروزه فنآوری اطلاعات به عنوان یکی از فنآوری های نوین بشری، در حال تاثیر گذاری بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جوامع می باشد . در همین مسیر فنآوری اطلاعات با ورود خود به سازمان ها نیز تاثیرات فراوانی بر حوزه های مختلف عملکردی سازمان بالاخص مدیریت منابع انسانی سازمان ها داشته است که این امر موجب گردیده که مدیران سازمان ها توجه ویژه ای را در خصوص بهره گیری و نیز مدیریت هر چه بهتر فنآوری اطلاعات در سازمان خود مبذول دارند . در حال حاضر واحد های آی تی در یک سازمان علاوه بر حفظ و نگهداری سیستم های رایانه ای، شبکه ها و سخت افزار های به کار گرفته شده در سازمان بخش عمده ای از توان خود را مصروف توسعه بهره برداری های سازمان از فنآوری های نوین در عرصه فنآوری اطلاعات و ارتباطات می نمایند . واحد های آی تی با به کار گیری فنآوری اطلاعات در سازمان موجب افزایش دقت و سرعت عملکرد های گوناگون سازمان شده همچنین اطلاع رسانی گسترده، ارزیابی دقیق و کنترل نامحسوس سازمان را ممکن می سازند

با توجه به نقش و جایگاه فنآوری اطلاعات به جرات می توان گفت که دیگر حیات سازمان بدون بهره مندی از فنآوری اطلاعات و ارتباطات دور از تصور بوده و بهره گیری از واحد های آی تی در سازمان با نقش و وظیفه کاملا مشخص و تعریف شده شرط بقای سازمان و موفقیت سازمان در رقابت و بازار های جهانی می باشد
یکی دیگر از جنبه های مثبت دایر نمود واحد های آی تی در سازمان و به دنبال آن بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از فنآوری اطلاعات در سازمان عبارت است از تغییرات مثبت در اجرای فرایند های سازمانی که در این میان به مهمترین این فرایند ها اشاره می گردد . واحد فنآوری اطلاعات در سازمان بستر مناسب برای مکانیزه شدن فرایند های سازمان را فراهم می آورد، سرعت و دقت انجام فرایند های سازمان را افزایش می دهد، مشاغل مجازی و همکاری های راه دور را ممکن می سازد، تعاملات سازمان را افزایش می دهد، بازخورد های فوری تعاملات را سرعت می بخشد، مدیریت دانش را در سازمان محقق می نماید، محاسبات مالی و ... را بدون خستگی و وقفه به انجام می رساند و نهایتا اینکه اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد