این شرکت در سال ۱۳۸۳ با همت و تلاش مستمر جمعی از مدیران، متخصصان و کارشناسان علوم و فنون مختلف، با هدف شناسایی، معرفی و ارائه فنآوری های کاربردی شده به مراکز اداری و سازمانی، تولیدی و صنعتی، تجاری و فروشگاهی به ثبت رسیده است بطوریکه پس از گذشت سالها این شرکت توانسته است بعنوان مرجعی مطمئن، عمده نیازمندی های مدیران سازمان ها و صنایع مختلف را در خصوص آشنایی و به کارگیری فنآوری های نوین پاسخگو باشد

شرکت "پارس کُد" ضمن ارائه راهکار های مبتنی بر فنآوری های نوین و نیز تعریف، تحلیل، طراحی و پیاده سازی پروژه های متعدد این امکان را دراختیار مدیران سازمانها و صنایع مختلف قرار داده و میدهد که با بهره مندی از این فنآوری ها، مدیریت بهینه ای را در مجموعه خود شاهد باشند.

همچنین مدیران شرکت "پارس کُد" در جهت تحقق شعار شرکت مبنی بر اینکه "همیشه راه بهتری هست" میکوشند مدیران سازمانها و صنایع مختلف را به آشنایی و نیز بهره گیری از فنآوری های کاربردی شده در مسیر فرایندهای اداری و چرخه تولیدات شان تشویق و ترغیب نموده تا به نوبه خود سهمی موثر در پویایی و توسعه اقتصاد میهن سرافرازشان ایران ایفاء نمایند.